Juvenile diabetes student-advocate follows her path to Washington